Miért veszíti el állandó lakhelyét Szlovákiában az a személy, aki felveszi a magyar államplgárságot, …

Miért veszíti el állandó lakhelyét Szlovákiában az a személy, aki felveszi a magyar államplgárságot, ha továbbra is Szlovákiában él addigi lakóhelyén, egy olyan ingatlanban, amely saját tulajdonában van? Szlovákiában az állandó lakhelyet, annak bejelentését, megszűnését, stb. a “Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosainak jegyzékéről szóló” a 253/1998 számú törvény, illetve “A...
Bővebben

Hol lehet bővebb információkhoz jutni a szlovákiai tartózkodás kérdéskörét illetően?

Az (idegen)rendészeti hatósági feladatokat a rendőrség e feladatokra speciálizálódott osztályai látják el, amelyek különböző területi illetékességgel rendelkeznek. Dél-Szlovákiát a rendőrség alábbi székhelyű idegenrendészeti osztályai fedik le: Pozsonyi munkahely (területi illetékessége: Pozsony város, Szenci járás,…), Dunaszerdahelyi munkahely (területi illetékessége: Dunaszerdahelyi járás, Komáromi járás), Nagyszombati munkahely (területi illetékessége: Galántai járás,…), Nyitrai munkahely (területi illetékessége: Nyitrai járás,…), Érsekújvári munkahely (területi illetékessége: Érsekújvári járás, Vágsellyei járás, Lévai járás,…), Rimaszombati...
Bővebben

Bírósági tárgyaláson beszélhet magyarul?

Igen, a polgári jogi eljárásban és a büntetőeljárásban egyaránt. Erre az ország összes bíróságán lehetőség van, nem csak a magyarlakta településeken. A polgári jogi eljárást szabályozó Polgári Perrendtartás szerint mindenkinek (állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül) joga van az eljárás során az anyanyelvét használni. A tolmácsolás/fordítás költségeit minden esetben az állam téríti. Benyújthatóak tehát magyar...
Bővebben

Közjegyzőnél beszélhetek magyarul?

A közjegyző csak szlovák nyelvű okiratokat állíthat ki, azonban Önnek nem kell szlovákul beszélnie. Tolmácsot sem kell fizetnie, mivel maga a közjegyző vagy valamelyik alkalmazottja is betöltheti a tolmács és fordító szerepét. Sőt, magyar nyelvű okirat másolatát is hitelesítheti, ha ért magyarul. Ezért nyugodtan forduljon olyan közjegyzőhöz, aki érti és beszéli az Ön anyanyelvét! A...
Bővebben

Miért veszíti el állandó lakhelyét Szlovákiában az a személy, aki felveszi a magyar államplgárságot, ha továbbra is Szlovákiában él addigi lakóhelyén, egy olyan ingatlanban, amely saját tulajdonában van?

Szlovákiában az állandó lakhelyet, annak bejelentését, megszűnését, stb. a “Szlovák Köztársaság állampolgárainak lakhelyének bejelentéséről és a Szlovák Köztársaság lakosainak jegyzékéről szóló” a 253/1998 számú törvény, illetve “A külföldiek tartózkodásáról” szóló 404/2011 számú törvény szabályozza. Az előbbi törvény (pl. a 3. §-ban) az állandó lakhellyel kapcsolatban “állampolgárról” (občan) beszél. E törvény tehát csak a szlovák állampolgárok...
Bővebben
1 2 3 5